หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕
บุคลากรโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-14 20:31:18

วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๗.๐๐ น.   รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download