หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายชื่อ ลำดับที่นั่งสอบ และขั้นตอนการปฏิบัติในการสอบ Pre-Test SSRU'65
รายชื่อ ลำดับที่นั่งสอบ และขั้นตอนการปฏิบัติในการสอบ Pre-Test SSRU'65

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-04 11:38:43เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร  
http://regsd.ssru.ac.th/


รายชื่อและลำดับที่นั่งสอบ

รอบ  8.00-11.00 น.

รอบ  11.30-14.30 น.

รอบ 15.00 - 18.00 น.
ใบรายชื่อสอบ Pre-Test วันที่ 26 ธค 64 -รอบ2.pdf


ใบรายชื่อสอบ Pre-Test วันที่ 26 ธค 64 -รอบ3.pdf


รายชื่อและลำดับที่นั่งสอบ

รอบ  8.00-11.00 น.

รอบ  11.30-14.30 น.

รอบ 15.00 - 18.00 น.ใบรายชื่อสอบ Pre-Test วันที่ 26 ธค 64 -รอบ2.pdf

ใบรายชื่อสอบ Pre-Test วันที่ 26 ธค 64 -รอบ3.pdf