หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบวิชาภาษาอังกฤษได้อันดับ 2 ระดับจังหวัด ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบวิชาภาษาอังกฤษได้อันดับ 2 ระดับจังหวัด ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-12 14:58:38

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สอบวิชาภาษาอังกฤษได้อันดับ 2 ระดับจังหวัด ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2564  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด.ญ.นานา นาคามูระ  โครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3/2  

     วิชาวิทยาศาสตร์   อันดับ 3   ระดับจังหวัด

     วิชาคณิตศาสตร์    อันดับ 3   ระดับจังหวัด

     วิชาภาษาอังกฤษ  อันดับ 2   ระดับจังหวัด    

ได้สอบผ่านรอบคัดเลือกและจะเข้าแข่งขันสุดยอดอัฉริยภาพระดับประเทศ

2.  ด.ญ.เจนารัชต์ พีระธัญญนนท์ โครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3/2  

     วิชาวิทยาศาสตร์   อันดับ 19   ระดับจังหวัด

     วิชาคณิตศาสตร์    อันดับ 10   ระดับจังหวัด

     วิชาภาษาอังกฤษ  อันดับ 19   ระดับจังหวัด   

ได้สอบผ่านรอบคัดเลือกและจะเข้าแข่งขันสุดยอดอัฉริยภาพระดับประเทศ

3.  ด.ช.พชร บุญเพชร  โครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3/2

     วิชาวิทยาศาสตร์   อันดับ 14   ระดับจังหวัด

     วิชาคณิตศาสตร์    อันดับ 20   ระดับจังหวัด

ได้สอบผ่านรอบคัดเลือกและจะเข้าแข่งขันสุดยอดอัฉริยภาพระดับประเทศ

4.  ด.ญ.ฐานิตา อนันต์วาณิชนนท์  โครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 3/1 

      วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเป็นอันดับที่ 6 ของจังหวัด

5. ด.ช.ชยพล ฤทธิ์เทพ โครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3/2 

6. ด.ช. กมลพัฒน์ เพิ่มไทย โครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3/2

      วิชาคณิตศาสตร์    อันดับ 24   ระดับจังหวัด

      วิชาวิทยาศาสตร์   อันดับ 8    ระดับจังหวัด