หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม
ประชุมบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-12 14:48:17

                 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 16.10 น. ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา  โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม  โดยมีการประชุมเพื่อมอบนโยบาย การปฏิบัติราชการ และแจ้งกำหนดการต่างๆให้แก่บุคลากรได้รับทราบ