หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิต ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมมารดาของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิต ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมมารดาของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-12 14:09:08

                คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นางลออ เกิดวิชัย  มารดาของท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการสวดพระอภิธรรม  ณ วัดไผ่โรงวัว  จ.สุพรรรณบุรี