หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 2 / 64
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 2 / 64

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-12 12:34:30

                วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการอำนวยการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการประชุม