หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประเทศฟินแลนด์
กิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประเทศฟินแลนด์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-15 22:15:01

                  อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการภาคภาษาอังกฤษ และ อาจารย์พชร วังมี อาจารย์ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ  ประเทศฟินแลนด์ โดยคุณบดินทร์ เซนย์วิบูลย์ ตัวแทนคัดเลือกนักเรียนทุน และ Tokyo International University ประเทศญี่ปุ่น โดยทีมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย TIU Thailand ร่วมให้ข้อมูล วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00-17.00