หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3 ในการรับสมัครโควตา ปีการศึกษา 2565
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3 ในการรับสมัครโควตา ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-15 22:00:43

             วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.  อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอโควต้าเพื่อศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ซึ่งทางฝ่ายวิชาการ จะจ่ายใบสมัครโควต้าให้กับนักเรียน ในวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564  นี้ โดยนักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

http://secondary.sd.ssru.ac.th/announcement/view/pr641002a


Download