หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-13 15:29:40                วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.   รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดย นางสาวพริมา ผากานนท์ รุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต  นักเรียนทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโทไต้หวัน โดยมีอาจารย์นวลมรกต ทวีทองอาจารย์กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์ และอาจารย์พชร  วังมี ดำเนินรายการ

Download