หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"
กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-13 11:51:41


              วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๑๕ น.  คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

              โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เริ่มกิจกรรมด้วยการปลูกต้นแก้วเจ้าจอม ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)  จากนั้นบุคลากร ได้ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานและอาคารโดยรอบบริเวณโรงเรียนสาธิต  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมให้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Download