หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-13 11:33:10

         
                 วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ   ณ    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)  โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี

Download