หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ได้รับมอบโล่เกียรติยศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ได้รับมอบโล่เกียรติยศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-16 17:04:46

              วันนี้ (10 พ.ย. 64)  ดร.ชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์  นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา  มอบโล่เกียรติยศให้แก่  รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  ในฐานะที่ท่านเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

Download