หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา และตัวแทนนักเรียน วางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา และตัวแทนนักเรียน วางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-16 16:57:58

               วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๗.๐๐ น.   รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน   พลตำรวจเอก ดร.ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ   พลตรีหญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา  และตัวแทนนักเรียน  วางพานพุ่มสักการะ ในพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน  ๑๖๑ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ