หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวกร นวลไชยดี นักเรียนชั้นม 5/1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ NASA's international space apps challenges
ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวกร นวลไชยดี นักเรียนชั้นม 5/1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ NASA's international space apps challenges

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-16 15:56:29

                   นายศิวกร นวลไชยดี นักเรียนชั้นม 5/1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ NASA's international space apps challenges ที่ผู้เเข่งขันต้องร่วมพัฒนา Application บน Computer, Mobile, VR และ Hardware ต่างๆสำหรับแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆที่ทาง NASA กำหนดภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง  โดยคัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ