หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง "จัดการศึกษาอย่างไร ในยุค New Normal"
ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง "จัดการศึกษาอย่างไร ในยุค New Normal"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-16 15:25:27

           

             วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "จัดการศึกษาอย่างไร ในยุค New Normal"  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อในการบรรยายมีดังนี้

1. สถานการณ์โลกและสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา

2. การศึกษาในโลกอนาคต

3. การจัดการศึกษาอย่างไรในวิถีใหม่

ก่อนการบรรยายพิเศษ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  ได้กล่าวรายงานประวัติความเป็นมาและการดำเนินโครงการอบรมครูมืออาชีพ เพื่อพลิกโฉมสู่ SD-SSRU Next   แก่ รศ.ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเปินประธานเปิดโครงการอบรมครูมืออาชีพ

โดยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ จัดการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ให้กับบุคลากรโรงเรียน และผ่านระบบ Facebook Live ให้กับเครื่อข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับชมการบรรยาย