หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-16 14:51:38

           วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564  นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6  เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer)  เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียน ม.ต้น  และเข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย  ณ สกายฮอลล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว