หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พลตรีหญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา มอบเงินทอดกฐิน ให้กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พลตรีหญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา มอบเงินทอดกฐิน ให้กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-16 12:54:58

         วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย พลตรีหญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา มอบเงินทอดกฐิน จำนวน 44,300 บาท  ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี  ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564