หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมแซมพื้นทางเดินและทาสีห้องเรียน พร้อมรับเปิดภาคเรียน
ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมแซมพื้นทางเดินและทาสีห้องเรียน พร้อมรับเปิดภาคเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-16 11:32:44

                ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดิน ทางเข้าอาคาร 13   และทาสีห้องเรียน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564