หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์พชร วังมี อาจารย์ฝ่ายแนะแนว ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในวิชาSWOTและสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์
อาจารย์พชร วังมี อาจารย์ฝ่ายแนะแนว ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในวิชาSWOTและสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-18 11:32:38
                  อาจารย์พชร วังมี  อาจารย์ฝ่ายแนะแนว   ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในวิชาSWOTและสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ให้นักเรียนพิการทางการเห็น ในโครงการ “เรียนด้วยกัน”  จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม  โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยอาจารย์พชร วังมี ได้นำนักเรียนอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมช่วยดำเนินกิจกรรม วิชาSWOT ในครั้งนี้ กิจกรรมจะมีอีกครั้ง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกการสอบสัมภาษณ์ให้แก่นักเรียนผู้พิการทางการมองเห็น

Download