หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำเสนอ องค์ความรู้เรื่อง "การให้บริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำเสนอ องค์ความรู้เรื่อง "การให้บริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-13 22:19:47

               วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564   กลุ่มการจัดการความรู้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำเสนอ องค์ความรู้เรื่อง "การให้บริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"  ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN รูปแบบออนไลน์  โดยมีตัวแทนกลุ่มจำนวน 5 ท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ  และสมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอครั้งนี้ 

Download