หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-15 12:31:46

                            วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา