หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรโรงเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Civid-19 เข็มที่ 2
บุคลากรโรงเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Civid-19 เข็มที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-15 12:26:00


            วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและความมั่นใจในการให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มารับบริการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อไป