หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ EDUDEE เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี
นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ EDUDEE เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-15 11:52:57

                 นางสาวกรชนก สร้อยทอง(ตอง) นักเรียนชั้น ม.4/5 และนางสาวเสริมศรี  บูชาวัง(บุ๊ค) นักเรียนชั้น ม.4/2  เดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี โครงการ EDUDEE โดยมูลนิธิ PAX แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีอาจารย์นวลมรกต ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ และคุณยศวัจน์ ศิริดิษย์พงษ์ GM โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Edudee Thailand และ คุณวิชุดา วนาลีสุขสันต์ ผู้ประสานโครงการเดินทางไปส่งและให้กำลังใจนักเรียนที่สนามบินสุวรรณภูมิ