หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนเดินทางไปต่างประเทศตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนเดินทางไปต่างประเทศตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-13 14:40:49

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนเดินทางไปต่างประเทศตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ปีการศึกษา 2564  โดยทางโรงเรียนโดยการนำของ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ให้การสนับสนุนส่งเสริมหาทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนให้กับนักเรียนที่สนใจเดินทางไปฝึกภาษาและหาประสบการณ์การใช้ชีวิต