หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-15 12:17:45

                วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet