หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "ครัวสาธิต จัดอาหารว่างให้แก่บุคลากรที่พักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาช่วงกักตัว"
"ครัวสาธิต จัดอาหารว่างให้แก่บุคลากรที่พักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาช่วงกักตัว"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-14 16:02:07

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน สนับสนุนการจัดอาหารว่างให้สำหรับบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ช่วงการกักตัวจากสถานการณ์โควิด โดย "ครัวสาธิต"  คุณสุจินดา นุ่มเจริญ หัวหน้าแม่ครัวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำอาหารว่างในแต่ละวัน เป็นเวลา 10 วัน  จำนวนวันละ 150 กล่อง