หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรโรงเรียนสาธิตเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19
บุคลากรโรงเรียนสาธิตเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-14 15:55:29

         เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ นำบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19  ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับตนเอง จนก่อให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่” (Herd Immunity) อันเป็นการช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต