หน้าหลัก > ข่าว > วิดีโอ > ทุนดีมีที่ไหน ตอน สี่หนุ่ม SD SSRU คว้าทุนไต้หวัน ญี่ปุ่น 2021
ทุนดีมีที่ไหน ตอน สี่หนุ่ม SD SSRU คว้าทุนไต้หวัน ญี่ปุ่น 2021

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-04 11:38:55ทุนดีมีที่ไหน ตอน สี่หนุ่ม SD SSRU คว้าทุนไต้หวัน ญี่ปุ่น 2021 พี่ๆ ม.6 สาธิตสวนสุนันทา จะมาบอกเล่าเคล็ดลับ และแรงบันดาลใจ ทำยังไงให้ได้ทุนเรียนต่อเมืองนอก

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรเต็มจำนวน 100% ได้แก่  

1. นายภูริภัทร วายุเหือด  คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชากลยุทธ์การสื่อสาร   ณ Yuan Ze University (YZU) ,Taiwan

2. นายธรรมภพ ศิริประภา   คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชากลยุทธ์การสื่อสาร   ณ Yuan Ze University (YZU) ,Taiwan

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รองลงมา  50%   ได้แก่   

1. นายพัทธพล จงสงวนประดับ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ณ Yuan Ze University (YZU) ,Taiwan

2. นายจตุภัทร์ จันทร์แกมแก้ว  สาวิชาบริหารธุรกิจ ณ  Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) ประเทศญี่ปุ่น