หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะแนว ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โดยบริษัทโกลบอล อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
แนะแนว ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โดยบริษัทโกลบอล อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-08 16:01:36

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมแนะแนว ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โดยบริษัทโกลบอล อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ได้เข้ามาอธิบายรายละเอียด และแนะนำโครงการแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการภาคภาษาอังกฤษ

ภาพและข่าวโดย อ.จามร สิริกรรณะ อาจารย์แนะแนว EP