หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2564
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-08 15:56:33

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีคณะกรรมการนักเรียน ปี 2563 ช่วยในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง  ณ บริเวณสนามหน้าอาคาร 15