หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-05 12:37:01

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคม โดยมี พลตำรวจเอก ดร.ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมอาจารย์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา