หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-05 11:55:48

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว เป็นประธานในการประชุม   เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 นี้