หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นางสาวชมพูนุท คำบุญเรือง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบคัดเลือกระดับจังหวัด
นางสาวชมพูนุท คำบุญเรือง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบคัดเลือกระดับจังหวัด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 18:50:17             นางสาวชมพูนุท  คำบุญเรือง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (กทม. เขต 1) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2564 ณ ศาลาการเปรียญ วัดประยูรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 


Download