หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 18:43:21

              เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมทีมงาน เดินทางไปแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองให้ความสนใจในการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างดี