หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม
ประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 18:12:04

              วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมบุคลากรโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และแจงกำหนดการในรอบเดือนมีนาคม ให้แก่บุคลากรได้รับทราบ โดยมีรองผู้อำนวยการชี้แจงนโยบายและกำหนดการในแต่ละฝ่ายงานของโรงเรียนสาธิต