หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 17:07:39

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload