หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการจัดหาทุนการศึกษาต่างประเทศ ประชุมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดหาทุนให้กับนักเรียน
คณะกรรมการจัดหาทุนการศึกษาต่างประเทศ ประชุมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดหาทุนให้กับนักเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 18:23:48

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการจัดหาทุนการศึกษาต่างประเทศ ประชุมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดหาทุนให้กับนักเรียน โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในที่ประชุม  โรงเรียนสาธิตดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนที่สนใจตลอดปีการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้ทุนเรียนต่อที่ต่างประเทศเป็นประจำทุกๆปี