หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ การบริการนักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้พบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
กลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ การบริการนักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้พบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 07:42:43

วันที่ 12 ม.ค. 64 เวลา 10.00 น.  กลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ การบริการนักเรียนโรงเรียนสาธิต  ได้พบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 โดยทางกลุ่มได้นำเสนอการดำเนินการของกลุ่ม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจาก ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ KM ผ่านการประชุม online