หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร โรงเรียนสาธิต ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บุคลากร โรงเรียนสาธิต ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 07:42:43

วันที่ 8 มกราคม 2564  รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิต ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา