หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ให้กับ ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ให้กับ ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 15:42:44

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563  ฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิต นำโดย อาจารย์อรัญ  สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ประถม) และอาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (มัธยม) พร้อมบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ให้กับ ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Download