หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบกระเช้าปีใหม่นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต และกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
มอบกระเช้าปีใหม่นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต และกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 07:42:43

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ และ อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย เป็นตัวแทนผู้อำนวย มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แด่ ผศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ พลตรีหญิง ปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564