หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารประชุมหารือและพิจารณาการปิดการเรียนการสอนในกรณีพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
คณะผู้บริหารประชุมหารือและพิจารณาการปิดการเรียนการสอนในกรณีพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-14 13:12:47

ในวันที่ 22 ธค 2563 เวลา 12.40 น. ณ ห้องประชุมอาจารย์  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ได้เชิญคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ร่วมประชุมหารือและพิจารณาการปิดการเรียนการสอนในกรณีพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนและเพื่อพิจารณาจัดรูปแบบการเรียนการสอน