หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบของขวัญปีใหม่ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.) และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มอบของขวัญปีใหม่ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.) และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 15:24:11

วันจันทร์ที่21 ธ.ค.2563 รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภาคภาษาอังกฤษ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปมอบของขวัญปีใหม่ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.)  และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันดิถีขึ้นปีใหม่ 2564