หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบของขวัญปีใหม่ให้หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย และโรงแรมวังสวนสุนันทา
มอบของขวัญปีใหม่ให้หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย และโรงแรมวังสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 15:18:59

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำโดย ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ พร้อมบุคลากรโรงเรียนสาธิตเป็นตัวแทน มอบของขวัญปีใหม่ให้หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย และโรงแรมวังสวนสุนันทา 

โรงเรียนสาธิต เริ่มส่งความสุขมอบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภ้ฏสวนสุนันทา   โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ให้นำของขวัญปีใหม่ไปมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย