หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้มงวดในการใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
เข้มงวดในการใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 14:59:11

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้มงวดในการใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างจัดโต๊ะเรียนให้ห่างกัน ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน ล้างมือด้วยเจลล้างมือ เข้าแถวในห้องเรียน   ช่วงพักกลางวันฝ่ายอาคารสถานที่เข้าทำความสะอาดภายในห้องเรียน และตอนเย็นหลังเลิกเรียนทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน