หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดสอบวัดความรู้ Pre-Test SSRU'64 เตรียมตัวเข้า ม.1
จัดสอบวัดความรู้ Pre-Test SSRU'64 เตรียมตัวเข้า ม.1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 14:50:08

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบ Pre-Test SSRU'64  เพื่อสอบวัดความรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.5 - ป.6  เตรียมเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564   สอบโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ทราบคะแนนสอบทันที  จัดสอบ 5 วิชา  คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และสังคม  ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง

โรงเรียนสาธิตฯ มีการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19  นักเรียนเข้าสอบใส่หน้ากากอนามัยในการสอบ  มีการเว้นระยะห่างในการนั่งสอบ  ล้างมือด้วยเจลล้างมือ และตรวจวัดไข้ก่อนเข้าห้องสอบ