หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 14:24:06

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม    และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ กล่าวรายงานการประชุม และในโอกาสนี้โรงเรียนสาธิตโดยผู้อำนวยการ ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต

Download