หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 14:18:56

                 วันที่ 17 ธันวาคม 2563  เวลา 9.40 น.  รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนของโครงการภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียน  ทั้งด้านการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน เป้าหมายของโรงเรียน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารทั้งสองโรงเรียน  นอกจากนี้ พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานอีกด้วย