หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 09:38:58

มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดย อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ และ อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการภาคภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสาธิต เริ่มส่งความสุขมอบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภ้ฏสวนสุนันทา   โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ให้นำของขวัญปีใหม่ไปมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย