หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบของขวัญปีใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มอบของขวัญปีใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 09:34:20

               มอบของขวัญปีใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  โดย อาจารย์โสภาพรรณ  เวชากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

โรงเรียนสาธิต เริ่มส่งความสุขมอบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภ้ฏสวนสุนันทา   โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ให้นำของขวัญปีใหม่ไปมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

Download